clema derivatie, 1 pol 125 a, 1x35 mm²+1x16 mm² / 6x16 mm²